18 de març de 2016

Contrapunt poèticAmb Jordi Martí Ruiz, Joan Ramon Riera, Manel Martínez (regidor de cultura),
Marta Pérez, Moi Dolz i Lourdes Borrell (directora de l'aula)


*